30 January 2011

Istinggar, Terakol, Pemuras & Senjata Tempur Alam Melayu:

1- Adakah benar semasa Portugis menceroboh Melaka, pahlawan-pahlawan melayu Melaka pada waktu itu hanya mempertahankan bumi tanah air mereka hanya dengan menggunakan keris, parang dan lembing? Sejauh mana keterlibatan orang-orang Melayu didalam arena senjata api?  Adakah benar orang-orang Melayu dianggap asing dengan teknologi ini?


27 January 2011

Luzano Pancho Canlas & Melayu di Filipina.

1- Sedang saya menyusur internet seperti biasa mencari-cari apa sahaja yang menarik untuk dibaca, saya tertarik dengan beberapa topik yang saya kira agak menarik untuk dikupas. Topik yang pertama adalah mengenai bangsa melayu di Filipina dam topik yang kedua adalah bangsa melayu di Sri Lanka. Saya cuba mencari sumber-sumber rujukan untuk kedua dua topik ini namun kali ini saya ingin rungkaikan apa yang sempat saya baca dari sebuah buku hasil nukilan Luzano Pancho Canlas yang bertajuk Philippines' 2 Millennium History yang topik ringkas yang khusus mengenai mengenai melayu di filipina dan asal-usul bangsa Pinoy itu.

23 January 2011

Pelayar dan Kapal-Kapal Buatan Melayu.

1- Empayar-empayar bangsa Melayu purba sememangnya terkenal sebagai empayar maritim yang hebat. Kerajaan-kerajaan seperti Srivijaya dan Melaka, sekadar menyebut beberapa nama, adalah kerajaan-kerajaan Maritim, kerajaan-kerajaan yang bergantung kepada aktiviti-aktiviti laut daripada sekecil-kecil nelayan biasa kepada pedagang-pedagang yang menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa melalui jalan laut.


20 January 2011

Claudius Ptolemy & Semenanjung Emas, The Golden Chersonese.

1- Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi, ahli astrologi dan ahli kaji bintang Greek yang terkemuka telah menulis, mengolah dan menyusun sebuah buku yang diberi tajuk Geographia yang mengandungi peta-peta bentuk muka empayar Rom sewaktu pemerintahan empayar Roman pada seawal abad kedua. 

18 January 2011

Melayu, Malagasi & Madagascar:

1- Saya berkesempatan untuk membaca sebuah Jurnal lama yang diterbitkan oleh satu pertubuhan cendekiawan British didalam bidang sains geografi bernama Royal Geographical Society, yang bertajuk Proceedings of Royal Geographical Society Vol. VII untuk sesi tahun 1862-63. Pada muka surat 69, entri bertarikh 9 Feb 1863, terdapat satu laporan berkenaan dengan bentuk muka bumi dan keadaan geografi Pulau keempat terbesar dunia, Pulau Madagaskar.

15 January 2011

Timothy P. Barnard & Melayu Serta Signifikasi Bahasa:

1- Saya meneruskan pembacaan demi pembacaan berkenaan dengan dunia Melayu melalui kajian-kajian yang telah dijalankan oleh para sarjana-sarjana dan orientalis-orientalis barat. Bukan tidak mahu merujuk kepada rekod-rekod karya tempatan tetapi kekurangan sumber daripada karya-karya tempatan sendiri menyebabkan saya sukar untuk membuat rujukan. Namun prinsip kajian didalam SusorGalor adalah untuk sentiasa membuat rujuk silang dengan sumber-sumber lain dan tidak berpegang kepada satu sumber semata-mata.

Johan Friedrich Blumenbach & Pengklasifikasian Bangsa:

1- Dua atau tiga tahun yang lepas, didalam melayari internet untuk mencari sesuatu yang menarik untuk dibaca, saya bertembung dengan satu nota bacaan yang sangat menarik perhatian saya. Ianya adalah berkenaan dengan teori pengklasifikasian bangsa oleh seorang sarjana bernama Johan Friedrich Blumenbach.

Prakata: Mencari Asal Usul dan Susur Galur Melayu.

1- Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sesiapa sahaja yang terbaca blog ini dan terima kasih kerana meluangkan masa. Selamat datang diucapkan ke blog SusorGalor, sebuah blog yang nawaitunya adalah untuk merekod hasil pembacaan penulis tentang asal usul dan susur galor bangsa melayu dan juga misteri-misteri yang tersurat dan yang tersirat berkenaan dengan alam melayu. Insya Allah.